Henriette Sonko

PUM Lokale Vertegenwoordiger

Henriette Brummer-Sonko

Brusubi

Visie 
Onze visie is een wereld waarin ondernemerschap de drijvende kracht is achter duurzame ontwikkeling.

Wij zien MKB’s als de ruggengraat van duurzame economische ontwikkeling en als katalysator van innovatie, het creëren van banen en groei. MKB’s genereren niet alleen economische winst, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan het oplossen van sociale problemen en ontwikkelingsvraagstukken, zoals armoede, onzekere voedelvoorziening, genderongelijkheid en achterstelling. En zij stimuleren de groei van een groene economie.

Missie
Het is onze missie om kennis te delen voor bloeiende bedrijven en betere levensomstandigheden.

www.pum.nl

henriette.sonko@pum.nl