Achtergrond

Zoek op onze website:

De Dutch Gambian Business Link is een organisatie voor en door Nederlandse ondernemers in Gambia. In 2006, tijdens een zakelijke interactie tussen twee Nederlandse ondernemers, onstond het idee tot het oprichten van wat vandaag DGBL heet. Josée Soppe (PUM) en Hans Noteboom (GAM Solar) waren de initiatiefnemers. Nadat Josée het idee verder uitwerkte is het aangeboden aan onze Nederlandse Ambassade in Dakar (Senegal). De ambassadeur Jansing en zijn 2e secretaris, Tanja Gongrijp verwelkomden dit initiatief en hebben de oprichting vervolgens actief ondersteund.

Op 20 maart 2008, in het Kombo Beach Hotel, werden een groot aantal Nederlandse ondernemers, voor een lunch uitgenodigd. De toenmalige ambassadeur Jansing heeft het idee uitgelegd en daarmee de relevantie van een Dutch Gambian Business Link onder de aandacht gebracht.  De opkomst was groot, waarmee het eigenlijk onmiddellijk duidelijk werd hoezeer dit idee in goede aarde viel.

Na deze bijeenkomst werd er een oprichtingsbestuur samengesteld bestaande uit Josée Soppe, Claudette Sarr – Krook en Franc Schalken. Inmiddels is de DGBL een volwaardig onderdeel van de zakelijke gemeenschap in Gambia en staat officieel geregistreerd met statuten en huisregels. De DGBL heeft zich enkele duidelijke doelen gesteld. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten waarbij de leden samenkomen om lopende zaken te bespreken en zich te laten informeren over nuttige onderwerpen door middel van gastsprekers, forums en (bedrijfs)bezoeken. Daarnaast ontplooit de DGBL activiteiten om zich te profileren en een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van Gambia.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden welke verkozen worden voor een periode van drie jaar.

Doelstelling

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in Maart 2008 heeft de Ambassadeur een aantal mogelijke doelstellingen voorgelegd. Deze waren:

  1. DGBL moet de belangen behartigen van de Nederlandse bedrijven bij de Gambiaanse overheid (gesprekspartners);
  2. Informatie uitwisseling tussen  Nederland(ers) en Gambia(nen) (forum);
  3. Duidelijkheid verschaffen m.b.t. regelgeving voor het voeren van een bedrijf in Gambia;
  4. Nederlands kunnen spreken met voornamelijk Nederlanders en Nederlands sprekende Belgen.

Deze zijn uiteindelijk, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, als volgt opgenomen in de statuten van de DGBL:

  1. De DGBL heeft tot doel het stimuleren van de releaties tussen Nederlandse bedrijven/ondernemers in Gambia zowel onderling als met de Gambiaanse zakengemeenschap alsmede met de Gambiaanse en Nederlandse overheid. De vereniging is een neutrale organisatie welke geen politieke, religieuze of commerciële/winst belangen nastreeft. Zij is gericht op het intensiveren van groei van economische belangen van zowel het land als de ondernemingen. De DGBL zet zich in om de in Gambia gevestigde Nederlandse bedrijven of joint ventures,die lid zijn van de DGBL, actief te promoten. Het Nederlandse karakter en het behartigen van de Nederlandse belangen zijn prioritair;Zij doet dit door:
  2. Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten (behalve juli en augustus) waarvan minimaal 3 met een bijzonder thema en/of spreker, en 1 met een afgevaardigde van de Nederlandse Ambassade te Dakar;
  3. De overige bijeenkomsten hebben een minder formeel karakter en zijn bedoeld om een platform te bieden voor onderling overleg, netwerken, uitwisseling en verificatie van informatie;
  4. Het onderhouden van goede contacten met bevoegde instanties zoals Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag, alsmede de bevoegde instanties van de Gambiaanse autoriteiten;
  5. Het organiseren en ontplooien van activiteiten in Gambia die tot doel hebben om Nederlandse ondernemers zich constructief te laten profileren.

Verder heeft de DGBL zichzelf ten doel gesteld om potentieel nieuwe investeerders en/of zakenlieden te ondersteunen en daarmee hun kans van slagen te helpen vergroten. Dit doet zij middels het verstrekken van advies, op ieder gebied toepasbaar, waar de ervaring en informatie beschikbaar voor is.

Gambia

Gambia is met een landoppervlakte van ongeveer een derde van Nederland, het kleinste land in West-Afrika en wordt omringd door de Atlantische Oceaan en Senegal. Bestuurlijk is het land verdeeld in 5 districten (provincies), en het meest ontwikkelde district en economisch gezien het belangrijkste, is The Western Division. In dit district is de infrastructuur over het algemeen goed en er wordt de laatste jaren flink gewerkt.  In de andere districten is de infratructuur minder goed, maar onder andere het Nederlandse Ballast Nedam werkt hieraan om dit te verbeteren. Op het gebied van communicatie is de infrastructuur goed. Tot in de uithoeken van het land is er telefoonverkeer mogelijk zowel via het vaste net als mobiel. Naast de telefonie zijn er ook ADSL en wireless netwerken voor het internet welke al enkele jaren onderdeel zijn van het communicatie pakket. Dit onderscheidt Gambia van vele andere landen in de regio.

 

Het klimaat is subtropisch met een droog en een nat seizoen. Vanaf eind oktober tot en met medio juni is het droog en is de luchtvochtigheid op een laag niveau. De overige maanden van het jaar valt er vooral in de maanden augustus en september veel regen wat tot gevolg heeft dat Gambia een nog groenere oase is dan in de droge tijd. De koelste maanden zijn december en januari.

 

Geografisch gezien is Gambia verdeeld in een noordelijke en een zuidelijke oever van de Gambia rivier. The Western Division bevindt zich op de zuidelijke oever en grenst aan de Atlantische Oceaan. De ontwikkeling van de ‘North Bank’ is in beweging, er wordt hard  gewerkt door diverse NGO’s en instituten in samenwerking met de Gambiaanse overheid. Gambia is zonder meer een land waar nog veel ontwikkeling plaats kan vinden. Slechts in de dichtbevolkte gebieden is er schoon leidingwater, elektriciteit en een geasfalteerd wegennetwerk, deels met straatverlichting.

 

Economie

Gambia is erg groen en toerisme is de belangrijkste pijler van de economie. In de jaren zestig is het toerisme op gang gekomen en door de jaren heen heeft zich dit verder ontwikkeld, maar de laatste paar jaar is er een stagnatie merkbaar. Door die ontwikkeling hebben zich ook andere takken van de economie kunnen ontwikkelen zoals de bouwnijverheid, technische industrie en de dienstensector met onder andere een flink groeiend aantal bankinstellingen. Traditioneel gezien is de landbouw ook een belangrijk onderdeel van de economie maar dan met name voor de binnenlandse economie.

Gambia exporteert nog maar weinig, alleen nog maar pinda’s en wat (gedroogde) vis en project- gebonden groenten. Lokaal wordt er nog  weinig geproduceerd en daardoor wordt er op grote schaal veel geïmporteerd. Een deel van de geïmporteerde artikelen wordt doorgevoerd naar de landen in de subregio.  

 

Produceren en ondernemen in Gambia is aan veel uitdagingen onderhevig. Regelgeving en belastingen kunnen wijzigen zonder duidelijke vooraankondiging. Wat gisteren een feit was, is niet noodzakelijkerwijs vandaag ook nog. Ondernemen vereist flexibiliteit en creativiteit in het vinden van oplossingen,  inzicht, veel gevoel voor humor en een lange adem. Veel zaken, regels en prijzen liggen niet vast maar zijn situatie gevoelig en worden onder die omstandigheden bepaald. Dit betekent echter geenszins dat er vanuit gegaan mag worden dat alles op die manier ‘te regelen valt’.

‘Ben je in Rome, doe als de Romeinen’ geldt zeer zeker voor Gambia. De regering en hun instanties zijn echter vrij toegankelijk en een afspraak is meestal gemakkelijk geregeld, maar of het tijdstip wordt nageleefd is vers 2. In Gambia neemt men het niet zo nauw met tijd, daarom wordt er vaak gesproken over ‘Gambia Maybe Time’.

 

Ondernemen

Gambia is een land van oneindig veel mogelijkheden, echter ook een aantal valkuilen. De DGBL kan behulpzaam zijn bij het opzetten van een nieuwe (Nederlandse) onderneming door het bijstaan van potentiële investeerders of zakenlieden. Dit doen we door onze ervaringen te bundelen, en onze kennis van dagelijkse ontwikkelingen te blijven vergroten en aan elkaar te toetsen en deze te delen.

 

In dit land gelden veel sociale regels, en één van belangrijkste factoren voor succesvol ondernemen is het weten omgaan met ongeschreven wetten en gewoonten.

Het overgrote deel van de bevolking is erg arm, haar koop kracht is beperkt tot het hoognodige: rijst, olie, en ‘fishmoney’ (dat wat men nodig heeft om een saus over de rijst te maken). Lunch is de belangrijkste maaltijd. Het is gebruikelijk dat de baas zijn personeel voedt en zorgt dat er een rijst maaltijd gekookt wordt als lunch. U zult te allen tijde uitgenodigd worden door de hartelijke en gastvrije bevolking als u langs een groep etende Gambianen loopt. ‘Kai si ein bi!’ zullen zij u toeroepen, wat in het Wolof ‘kom en eet lunch!’ betekent.

 

De bevolking is geenszins één en dezelfde. Zij bestaat uit vele stammen met ieder hun eigen taal, gebruiken en tradities. Een zeer kleurrijk volk, met interessante gebruiken en gewoonten, welke zij zeer traditie getrouw zijn.

 

Overig

Doordat Gambia een voormalige Engelse kolonie is, is het rechtssysteem grotendeels gebaseerd op Engelse wetten maar autorijden doen we in Gambia gewoon net als in Nederland, rechts. De gezondheidszorg is beperkt en zeker niet op een westers niveau maar ook daar is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Wel is het verstandig om u vooraf goed te laten informeren over bijvoorbeeld malaria. De valuta is de Dalasi (GMD) welke onderverdeeld is in 100 Bututs. De officiële taal van Gambia is Engels.

 

Nuttige informatie over vele details inzake, culturele achtergronden, scholen,  regeringszaken, import en export informatie, afspraken en tradities, financiële instituten, advocaten, nuttige adressen, enz. kunt u vinden op www.accessgambia.com.

 

Mocht u naar Gambia willen komen om zaken te doen, dan kan de DGBL u van dienst zijn met advies. Daarnaast kan het nuttig zijn om informatie in te winnen bij de Nederlandse Ambassade in Dakar .

Contact

U kunt ons eenvoudig bereiken door het sturen van een email aan voorzitter@dgbl.gm